Evidenční list profilu BI-02      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Ekonord, s.r.o.

Tok: Syčivka Stanice: Hrobčice (Tvrdín)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Bílina Obec: Hrobčice (Tvrdín)


Kód toku (DIBAVOD): 144 370 000 100 Říční kilometr: 7.385 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-046 Nula vodočtu: 363.22 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 991034 v.d.: 13.8033304187447
s.š.: 779912 s.š.: 50.5034193063844

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 35 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 60 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 70 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Hrobčice (Tvrdín)// Revize 8/2014//