Evidenční list profilu DE-04      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Merboltický potok Stanice: Merboltice (Sluková)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Děčín Obec: Merboltice (Sluková)


Kód toku (DIBAVOD): 145 990 000 100 Říční kilometr: 8.854 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-089 Nula vodočtu: 501.42 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 976365 v.d.: 14.2990346315471
s.š.: 742366 s.š.: 50.6816247522064

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 50 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 75 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Valkeřice (Sluková), Merboltice, Malý Šachov// Revize 10/2014