Evidenční list profilu DE-11      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Fojtovický potok Stanice: Heřmanov (Fojtovice)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Děčín Obec: Heřmanov (Fojtovice)


Kód toku (DIBAVOD): 146 030 000 100 Říční kilometr: 4.086 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-093 Nula vodočtu: 347.61 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 972268 v.d.: 14.2731270520274
s.š.: 743643 s.š.: 50.7165178558841

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 45 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 60 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 70 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Fojtovice (Heřmanov), Heřmanov// Revize SPA - 10/2014