Evidenční list profilu KA-13      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Hučivý potok Stanice: Perštejn (Rájov)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Kadaň Obec: Perštejn (Rájov)


Kód toku (DIBAVOD): 142 150 000 100 Říční kilometr: 4.43 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-02-089 Nula vodočtu: 541.14 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 995421 v.d.: 13.0831428851008
s.š.: 832301 s.š.: 50.3941220461911

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 60 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 75 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 90 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
horní tok Hučivého potoka po soutok s Malodolským potokem// Revize SPA - 11/2014