Evidenční list profilu LI-01      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Obrtka Stanice: Snědovice    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Litoměřice Obec: Snědovice


Kód toku (DIBAVOD): 139 360 000 100 Říční kilometr: 15.55 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-063 Nula vodočtu: 222.38 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 995303.57 v.d.: 14.3840252830534
s.š.: 738916.81 s.š.: 50.5172399658877

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 90 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 105 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 120 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Snědovice, Křešov, Radouň// Revize SPA - 11/2014