Evidenční list profilu LI-04      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Trojhorský potok Stanice: Ploskovice (Vinné)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Litoměřice Obec: Ploskovice (Vinné)


Kód toku (DIBAVOD): 139 530 000 100 Říční kilometr: 1.206 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-077 Nula vodočtu: 254.31 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 986139 v.d.: 14.207227665175
s.š.: 750291 s.š.: 50.5847383697093

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 55 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 75 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 95 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Vinné, Leopoldův Mlýn, predikce průtoků na Lučním potoce// Revize SPA - 11/2014