Evidenční list profilu PO-04      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Tisový potok Stanice: Blatno    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Podbořany Obec: Blatno


Kód toku (DIBAVOD): 142 960 000 100 Říční kilometr: 1.131 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-03-063 Nula vodočtu: 412.71 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 1031315 v.d.: 13.3860285207476
s.š.: 815965 s.š.: 50.0974806395693

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 50 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 80 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
v intravilánu obce Blatno/ Revize SPA - 11/2014