Evidenční list profilu RU-02      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Luční potok Stanice: Lobendava    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Rumburk Obec: Lobendava


Kód toku (DIBAVOD): 146 810 000 100 Říční kilometr: 8.174 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-028 Nula vodočtu: 351.62 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 938126 v.d.: 14.3189237755421
s.š.: 735635 s.š.: 51.0304149061313

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 60 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 75 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 85 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán části obce Severní (Lobendava), Lobendava/ Revize SPA - 10/2014