Evidenční list profilu RU-03      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Liščí potok Stanice: Lipová    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Rumburk Obec: Lipová


Kód toku (DIBAVOD): 146 760 000 100 Říční kilometr: 3.134 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-023 Nula vodočtu: 361.1 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 940631 v.d.: 14.3587206740479
s.š.: 733163 s.š.: 51.0111629435684

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 70 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 90 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 110 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Lipová, predikce průtoku na Vilémovském potoce/ Revize SPA - 10/2014