Evidenční list profilu RU-04      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Jiříkovský potok Stanice: Jiříkov    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Rumburk Obec: Jiříkov


Kód toku (DIBAVOD): 146 910 000 100 Říční kilometr: 1.898 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-038 Nula vodočtu: 362.21 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 944463 v.d.: 14.5695069931222
s.š.: 718753 s.š.: 50.9946067396424

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 55 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 75 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán města Jiříkov, Erlesbach-Neugersdorf, Friedersdorf, predikce průtoků na Sprévě (SRN)/ Revize SPA - 10/2014