Evidenční list profilu RU-06      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Mikulášovický potok Stanice: Mikulášovice    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Rumburk Obec: Mikulášovice


Kód toku (DIBAVOD): 146 780 000 100 Říční kilometr: 3.869 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-025 Nula vodočtu: 411.07 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 945616 v.d.: 14.3593647302857
s.š.: 733807 s.š.: 50.9659845069215

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 50 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 80 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Mikulášovice, Vilémov,predikce průtoku na Vilémovském potoce/ Revize SPA - 10/2014