Evidenční list profilu RU-08      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Stříbrný potok Stanice: Šluknov    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Rumburk Obec: Šluknov


Kód toku (DIBAVOD): 147 020 000 100 Říční kilometr: 1.1 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-01-049 Nula vodočtu: 338.75 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 942163 v.d.: 14.4510969763778
s.š.: 726829 s.š.: 51.0052886996952

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 45 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 75 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán města Šluknov, Rožany/ Revize SPA - 10/2014