Evidenční list profilu TE-04      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Bystřice Stanice: Dubí    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Dubí


Kód toku (DIBAVOD): 144 560 000 100 Říční kilometr: 15.259 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-073 Nula vodočtu: 586.21 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 968642 v.d.: 13.7643331311578
s.š.: 779427 s.š.: 50.7032378150571

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 40 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 50 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 60 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán města Dubí/ Revize SPA - 10/2014