Evidenční list profilu TE-07      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Krupský potok Stanice: Krupka IV.    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Krupka IV.


Kód toku (DIBAVOD): 144 790 201 800 Říční kilometr: 3.383 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-097/2 Nula vodočtu: 421.72 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 970798 v.d.: 13.8565154959349
s.š.: 773160 s.š.: 50.6921917185895

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 30 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 40 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 50 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán města Krupka/ Revize SPA - 10/2014