Evidenční list profilu TE-08      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Křižanovský potok Stanice: Hrob (Křižanov)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Hrob (Křižanov)


Kód toku (DIBAVOD): 144 480 000 100 Říční kilometr: 1.338 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-057 Nula vodočtu: 381.06 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 973351 v.d.: 13.7118045605211
s.š.: 783871 s.š.: 50.6555478700998

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 50 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 65 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 80 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Křižanov až po soutok s vodním tokem Bouřlivec/ Revize SPA - 10/2014