Evidenční list profilu TE-09      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Domaslavický potok Stanice: Hrob (Křižanov) II.    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Hrob (Křižanov) II.


Kód toku (DIBAVOD): 144 490 000 100 Říční kilometr: 1.509 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-058 Nula vodočtu: 452.72 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 973220 v.d.: 13.6976835432921
s.š.: 784861 s.š.: 50.6554156670906

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 35 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 55 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 75 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán části obce Křižanov až po soutok s Křižanovským potokem/ Revize SPA - 10/2014