Evidenční list profilu TE-10      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Unčínský potok Stanice: Krupka II.    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Krupka II.


Kód toku (DIBAVOD): 144 790 400 200 Říční kilometr: 3.086 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-097/4 Nula vodočtu: 438.19 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 969663 v.d.: 13.8745754690346
s.š.: 771706 s.š.: 50.7041667470211

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 15 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 25 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 35 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán části obce Maršov (Krupka) / Revize SPA - 10/2014