Evidenční list profilu TE-11      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Maršovský potok Stanice: Krupka III.    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Krupka III.


Kód toku (DIBAVOD): 144 790 402 200 Říční kilometr: 3.288 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-097/4 Nula vodočtu: 302.33 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 971413 v.d.: 13.8945162048432
s.š.: 770536 s.š.: 50.6901051029933

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 20 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 30 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 40 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán části obce Maršov (Krupka)/ Revize SPA - 10/2014