Evidenční list profilu TE-12      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Osecký potok Stanice: Osek (Hrad Osek)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Osek (Hrad Osek)


Kód toku (DIBAVOD): 144 510 300 100 Říční kilometr: 3.559 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-063 Nula vodočtu: 387.25 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 976035 v.d.: 13.6762487539863
s.š.: 786809 s.š.: 50.6278229768066

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 40 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 55 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 65 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán města OSEK / Revize SPA - 10/2014