Evidenční list profilu TE-14      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Sviní potok Stanice: Košťany (Střelná)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Teplice Obec: Košťany (Střelná)


Kód toku (DIBAVOD): 144 590 000 100 Říční kilometr: 10.133 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-076 Nula vodočtu: 452.38 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 971534 v.d.: 13.7451936442257
s.š.: 781218 s.š.: 50.6751779472886

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 20 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 30 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 35 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Střelná/ Revize SPA - 10/2014