Evidenční list profilu UL-08      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Tisá Stanice: Tisá    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Tisá


Kód toku (DIBAVOD): 145 170 000 100 Říční kilometr: 2.526 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-027 Nula vodočtu: 465.45 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 963054 v.d.: 14.0358261329961
s.š.: 759256 s.š.: 50.778914813128

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 110 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 125 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 140 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Tisá, Libouchec až po soutok s Jílovským potokem / Revize SPA - 11/2014