Evidenční list profilu UL-09      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Ždírnický potok Stanice: Ústí n. Labem (Předlice)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Ústí n. Labem (Předlice)


Kód toku (DIBAVOD): 144 760 000 100 Říční kilometr: 2.119 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-101 Nula vodočtu: 152.84 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 975516 v.d.: 13.9820126390295
s.š.: 764879 s.š.: 50.660852148049

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 140 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 160 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 190 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
Ústí nad Labem (Předlice) až po soutok s Bílinou / Revize SPA - 11/2014