Evidenční list profilu UL-10      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Tlučenský potok Stanice: Sebuzín    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Sebuzín


Kód toku (DIBAVOD): 144 150 000 100 Říční kilometr: 1.286 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-018 Nula vodočtu: 209.73 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 984481 v.d.: 14.0763504319162
s.š.: 759417 s.š.: 50.5880136860479

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 55 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 70 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 85 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Sebuzín / Revize SPA - 11/2014