Evidenční list profilu UL-11      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Rybný potok Stanice: Petrovice (Krásný Les)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Petrovice (Krásný Les)


Kód toku (DIBAVOD): 147 260 000 100 Říční kilometr: 5.413 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-15-02-020 Nula vodočtu: 616.98 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 963217 v.d.: 13.9346090954954
s.š.: 766492 s.š.: 50.7682255593505

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 45 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 60 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 75 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán části obce Krásný Les (Petrovice) / Revize SPA - 11/2014