Evidenční list profilu UL-19      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Olešnický potok Stanice: Ústí nad Labem (Olešnice)    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Ústí nad Labem (Olešnice)


Kód toku (DIBAVOD): 144 970 000 100 Říční kilometr: 2 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-006 Nula vodočtu: 196.61 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 976866 v.d.: 14.1186901051882
s.š.: 755310 s.š.: 50.6609818596666

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 90 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 105 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 125 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán Olešnice (Ústí nad Labem) až po soutok s Labem / Revize SPA - 11/2014