Evidenční list profilu UL-21      
Profil kategorie: C
Provozovatel: Severočeské sdružení obcí

Tok: Zubrnický potok Stanice: Zubrnice    
Kraj: Ústecký kraj Oblast: ORP Ústí n. Labem Obec: Zubrnice


Kód toku (DIBAVOD): 145 050 006 800 Říční kilometr: 0.862 [km]
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-02-014 Nula vodočtu: 322.59 [m.n.m.]

Zeměpisné souřadnice S-JTSK Zeměpisné souřadnice WGS84
v.d.: 978797 v.d.: 14.2240977500834
s.š.: 748055 s.š.: 50.6528953393608

Stupně povodňové aktivity: Vodní stav Průtok
  1. SPA (bdělost) 45 [cm] [m³/s]
  2.SPA (pohotovost) 55 [cm] [m³/s]
  3. SPA (ohrožení) 65 [cm] [m³/s]


Odkazy na místní povodňové komise / hlásná služba:Odkaz na digitální povodňový plán

Platnost SPA: Interaktivní mapa umístění profilu:
intravilán obce Zubrnice / Revize SPA - 11/2014