Správci vodních toků na správním území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy > Seznam toků >

Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace Podniky povodí (POVIS)
Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)
Rybářské organizace (POVIS)

 

Přehled vodních toků (ISVS)

 


Povodí Ohře, s.p.

Břežanský potok (Čínovská svodnice): 10233618
Černá - HVT č. 167, 168, 169: 10100466
Černá voda: 10100495
Dobřenecký potok: 10224336
Dubá I: 10283968
Dubá II: 10228962
Hájský potok: 10284077
Hamerský potok: 10284020
Hasnický potok-LBP Liboce: 10235966
Hradišťský potok+přeložka: 10101749
Hučivý potok (Vykmanovský): 10101693
Kamenička - HVT č. 170: 10106498
Klášterecký potok: 10102821
Kojetínský potok: 10231240
Konický potok: 10222004
LBP 01 Kojetínského potoka: 10228833
LBP Hamerského p. nad Kotlinou: 10233227
LBP Kláštereckého potoka: 10148355
LBP meliorační příkop nad mostem: 10226038
LBP nad obcí Zvoníčkov: 10238265
LBP nad soutokem s Úhošťanským p.: 10228764
LBP Ohře od Černýše: 10235823
LBP pod prameništěm: 10233567
LBP Požárního potoka: 11000057
LBP Suchého potoka: 10233414
LBP Trnitého p.1: 10128341
LBP Trnitého p.2: 10135290
LBP Třebčického p.z rybníka ve Vitčicích: 10233767
LBP Třebčického potoka: 11000051
LBP Úhošťanského p. od pastvin: 10233579
Leska: 10100251
Lettengrabenbach: 10231299
Liboc: 10100076
Lužický potok: 10284061
Malodolský potok (Halzovský): 10102191
Miřetický potok: 10233628
Němčanský potok: 10233786
Ohře: 10100004
PBP Hájského potoka v Hájích: 10284078
PBP od rybníka: 10231060
PBP Ohře do VDN z M.Krhovic: 10220025
PBP Ohře do VDN z Vadkovic: 10220041
PBP Ohře od Kadaňské Jeseně: 10224068
PBP Ohře od Pokutic: 10238141
PBP Ohře od Rašovického rybníka: 10228711
PBP Ohře od rybníka Hradec: 10116520
PBP pod obcí Zvoníčkov: 10233535
PBP Požárního p. od Holého vrchu: 10226039
PBP Požárního potoka: 11000056
PBP Třebčického p. ve Vitčicích od trati: 10226693
PBP Třebčického p.ve Vitčicích od siln.: 10236123
PBP Úhošťanského nad obcí Hradec: 10221734
PBP Úhošťanského nad obcí Rokle: 10221785
PBP Úhošťanského od Zvoníčkova: 10224090
Pětipeský náhon: 10226576
Podmileský potok: 10101204
Polava - HVT č. 184, 186: 10100431
potok z Podlesic: 10228966
PPV (přivaděč Ohře Bílina-POB): 10100233
Prunéřovský potok: 10100227
Přísečnice - HVT č. 171: 10100539
Přítok do Pětipeského náhonu: 11000048
Rokelský potok: 10221936
Suchý potok: 10226366
Široký potok: 10101921
Šumburský potok: 10231071
Travná: 10226642
Trnitý potok včetně přeložky: 10103203
Třebčický potok: 10226634
Úhošťanský potok: 10284032
Vilémovský náhon: 10224229
Vilémovský náhon- jalový odpad: 10236060
Vintířovský potok: 10284007
Vlkáňský potok: 10224161
Zkapacitnění Podmileského potoka: 10238934

Lesy ČR, s.p.

* s. od obce Na Paloučku: 10228282
* v. od Vejprt: 10284055
Bílá voda: 10284056
Bočský potok: 10228588
Bublava: 10284033
Červený potok: 10283979
Donínský potok: 10284060
Hornohradský potok: 10235726
Hradišťský potok+přeložka: 10101749
Klášterecký potok: 10102821
LBP 08 pramenící na sv.Loučné: 10237997
LBP Bočského potoka v ř. km 5,3: 10226303
LBP Hradišťského potoka: 10223778
LBP Hučivého potoka: 10230920
LBP Hučivého potoka v obci Vykmanov: 10284203
LBP Malodolského potoka: 10230933
LBP Plavenského potoka v ř. km 8,3: 10228619
LBP Podmileského potoka: 10223829
LBP pramenící jz.: 10221498
Martinovský potok: 10238186
p. Milíře: 10235597
PBP 01 v osadě Podmilesy: 10233249
PBP 05 v ř. km 0,3: 10223945
PBP Bočského potoka v ř. km 5,0: 10228602
PBP Bočského potoka v ř. km 5,7: 10221595
PBP Hradišťského potoka: 10227139
PBP Kláštereckého potoka: 10228571
PBP Malodolského potoka: 10223840
PBP Ohře v ř. km 136,9: 10231099
PBP Ohře v ř. km 141,15: 10238174
PBP Ohře v ř.km 141,5: 10238206
PBP Podmilevského potoka: 10233250
PBP Prunéřovského potoka v ř. km 20,6: 10230663
PBP Širokého potoka v ř km 4,6: 10233280
PBP Širokého potoka v ř. km 1: 10235816
PBP Širokého potoka v ř. km 4: 10223912
PBP Širokého potoka v ř. km 6: 10223826
PBP v ř. km 5,15: 10230911
PBP Výsluního potoka: 10221332
Písečný potok: 10237972
Podmileský potok: 10101204
Požární potok: 10221330
Rašovický potok: 10221657
Růžovský potok: 10221839
Skalní potok: 10228830
Suchý potok: 10224048
Široký potok: 10101921
Vejprtský potok: 10230491
XXX: 11000545
XXX: 11000546
XXX: 11000547
XXX: 11000548

Ministerstvo obrany ČR

Donínský potok: 10284060
Dubá I: 10283968
Hasnický potok-LBP Liboce: 10235966
Leska: 10100251
Liboc: 10100076
Travná: 10226642
Úhošťanský potok: 10284032

Město Kadaň

Kadaňský potok: 10235765

Město Vejprty

Vejprtský potok: 10230491

Správce zahraniční

Černá voda: 10100495

Správce se neurčuje

Odběr z Přísečnice na ÚV Hradiště: 10101880
Přepad z  PPV do Prunéřovského p.II: 10220032
Přepad z PPV do Prunéřovského p.I: 10220031
Převod v.z Prunéřovského p.do PPV: 10135817
Převod z Černé vody do VD Přísečnice: 10161340
Převod z Hradišťského p.do PPV: 10139275
Převod z Podmileského p. do PPV: 10220004
Řad A a B ČS Rašovice: 10106609
XXX: 11000521
Z Trnitého potoka do PPV: 10220040

Správce ZVHS - HOZ

LBP meliorační příkop nad stupněm: 10235504
Měděnecký potok: 10223769
PBP Měděneckého potoka: 10228496
PBP meliorační příkop pod prameništěm: 10233120

 

Tabulka obsahuje údaje k 23.05.2017. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.

Soubor: p__vodni_toky_spravci.htm


Přílohy > Seznam toků > Správci vodních toků na správním území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 21.11.2014, publikována: 23.5.2017